Wat beteken die band vir die kerk??

In die ou dae het die erediens bestaan uit die dominee wat preek, die koster wat die vensters oopmaak en die glas water vir die dominee neersit, en die dominee se vrou (gewoonlik) wat die orrel speel. Vandag is eredienste ‘n baie groter groepsprojek. Daar is ‘n hele span mense wat saamwerk aan powerpoints, preekskryf, liturgiese ruimte, tegniese detail en musiek natuurlik! En die koster moet steeds sorg dat die vensters oop is en dat die glas water regstaan.

Met die koms van ander musiekgenres buiten diè van die Liedboek, het die band deel geword van die erediens. Gevegte is geveg, plek-plek het lidmate ander weivelde gaan opsoek, dikwels is daar net kort duskant bloedloop gedraai. En tog het daar ‘n heel ander dimensie van lof en aanbidding tot stand gekom in die kerk. Ons generasie onthou kampe waartydens ons uit die rooi en groen boekies om ‘n vuur met kitare kon sing, en iets beleef van God wat naby kom. Vandag se jongmense het grootgeword daarmee om nie net met hul verstand te sing in die kerk nie, maar om ook met hul harte en emosies in God se teenwoordigheid te kom.

Saam met die koms van die band, het ‘n hele klomp nuwe energie losgekom. Mense met musiektalent kry geleentheid om ook hul talente in die Erediens tot eer van die Here te gebruik. En dit gebeur ook dat mense wat andersins nie eintlik veel vir kerk voel nie, op so ‘n manier nader getrek word aan die Here.

Wat beteken die band vir die kerk? Dit verryk die gebeure van die Erediens ongelooflik! Daar is so ‘n rykdom in ‘n klomp musikante wat hul besondere talente gebruik. Goeie musiek is ook ‘n geskenk van die Here. Dit bly seker belangrik dat elkeen betrokke by die Erediens, ook sy en haar rol daarin verstaan. Die band se rol is om mense te begelei om in God se teenwoordigheid te kom. Dit beteken dat die band altyd ondergeskik aan die Woord van die Here sal wees. Dat die onderskeie musikante sal saamwerk met een doel, om God te eer, en om die gemeente te bring op ‘n plek waar hulle die Here ontmoet. Die hele erediens vorm ‘n geheel – van die eerste lied, tot by die seënbede aan die einde. En die verskillende elemente moet mekaar ondersteun, nie weerspreek nie.

As predikant wil ek graag vir die band vra – maak seker julle vertolking van die lied ondersteun die woorde en die boodskap van die lied. Dat die doel waarvoor dit geskryf is, ook in julle vertolking daarvan na vore kom. As julle ‘n bedieningslied speel, doen dit op so ‘n manier dat die gemeente dit as ‘n stuk bediening van julle kant ervaar. As dit ‘n lied is wat moet jubel – gooi die volume oop sodat die gemeente uit volle bors kan sing, en as dit ‘n aanbiddingslied is, moet julle eintlik amper wegraak, sodat daar ruimte is vir die gemeente om naby God se hart te kom.

Julle het so ‘n enorme verantwoordelikheid, en so ‘n voorreg! Pasop dat julle nie sò fokus op wat julle tegnies kan vermag, dat julle die rede vir julle betrokkendheid by die kerk, mis nie. Luister fyn, na die Here, maar ook na die res van die span. Praat met die predikant oor die tema, oor wat die gevoel is wat hy/sy met die musiek wil skep. Werk saam om op so ‘n manier die beste moontlike ruimte vir ‘n ontmoeting met die Here te skep vir almal wat op daardie dag ‘n afspraak het met Hom.

Ons kan nie sonder ons bands nie. Hulle het die gesig van die kerk vir altyd verander, ‘n ruimte kom skep waarna mens uitsien as jy dink aan ‘n Sondag se erediens. Dankie dat julle julle gawes en talente met ons deel. Let’s do this!!

– Elise Klut, Predikant by NG Melville Kruis Gemeente

2 comments

  1. Ek het groot waardering vir wat jy sê!

    Net een opmerking…

    Ek sien nie die band se rol “om mense te begelei om in God se teenwoordigheid te kom” nie. God is alomteenwoordig. Die band help om ons bewus te maak van God se teenwoordigheid. Ons kan dan God se “geopenbaarde” teenwoordigheid ervaar!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s