Wie Maak Ons Stil? Oktober

In Oktober se “Wie Maak Ons Stil” maak Oase Gemeente ons stil met hulle liedjie en musiekvideo “Prys die Heer”.

Hier is ‘n woord van die liedjie se skrywer, Gillaume Louw:
“So dikwels raak ons so vasgevang in al die eise van ons “normale” gejaagde lewens dat ons vergeet wie die Here is. Ons jaag van punt A na B in plaas daarvan om Hom in al ons wee te ken. Met “Prys die Heer” wou ons mense net weer herinner aan en bewus maak van die God wat ons dien. Hy is ons vesting, Hy is ons krag. Ons moet Hom in alles ken, op Hom bly wag. Hy is nie sleg of kwaad nie maar sorg soos ’n Vader vir ons, Sy kinders. Psalm 103:13 (NLT) “The Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear Him.” Ons voorspoed le slegs in Hom. Hy alleen is die born wat vir ons voorsien. In Hom kry ons soveel meer as wat ons ooit voor kon werk of verdien. Hy is genadig en vol liefde. Psalm 127:1-3 se “Unless the Lord builds a house, the work of the builders are wasted. Unless the Lord protects a city, guarding it with sentries will do no good. It is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat; for God gives rest to his loved ones.”

Nadat ons bewus geword het van wie ons Vader is, hoe kan ons dan anders as om uit een mond te sing: “PRYS DIE HEER!”

Ons droom en wens vir hierdie lied is dat elke mens wat daarna luister en dit saam sing net bewus sal word van die goedheid van ons Vader. Hy is wie Hy se Hy is en Hy is waardig om geprys te word!

Hier is die bladmusiek vir gebruik in jou gemeente: Prys Die Heer chords

Gillaume praat verder oor die musiekvideo:

Wat die musiekvideo betref wou ons ’n oomblik van gemeenskap vasvang. Daarom het René met ’n leë fotraam in die bos ingestap en met ’n vol een uit. Ons konsep met die verskillende style was om eers elke instrument te introduce – voor te stel en dan by die instrumental – bridge gedeelte die hele band in te bring. Dit simboliseer ook die vreugde wat daar is om as familie / gemeenskap  God saam te aanbid. Kernkonsepte hier was unity – fellowship. Ook die rede dat ons buite in die bos was het aangesluit die die bridge wat sê die hele skepping sing nou saam. Mens en natuur kom saam om God se naam te eer: “Prys die Heer.”

Ons hoop julle geniet die liedjie en die musiekvideo net soveel soos wat ons het!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s